Posilnenie sebaúcty

Mnoho rokov som prezentoval svoje vzdelávacie zhromaždenia na budovanie postavy v škole v Detroite, Michigan.

Hlavným cieľom riaditeľa školy v každom školskom roku bolo podporiť a zvýšiť sebavedomie študentov aj fakulty. Každý rok som žasol nad tým, ako naprával zlé správanie; študenta neponižoval ani neprivádzal do rozpakov. Namiesto toho povedal veci ako: “Billy, viem, že si príliš chytrý na to, aby si nerozumel inštrukciám” alebo: “Verím, že najlepší študenti sú tí, ktorí počúvajú a dodržiavajú pravidlá.”

Haly boli omietnuté s pozitívny/sebapovznášajúci plagáty a obrázky. Dokonca aj toalety mali potvrdzujúce vyhlásenia pripomínajúce študentom ich veľkosť. Tvrdo pracoval aj na tom, aby sa ubezpečil, že učitelia a zamestnanci úradu majú optimistický výhľad. Raz poznamenal: “Ak nevieme rozprávať, ako to môžeme očakávať aj od našich študentov.”

Za posledných dvadsať rokov som navštívil stovky škôl po celých Spojených štátoch, verím tomu najlepší študenti sú tí, ktorí dostanú príležitosť zažiariť. Namiesto toho, aby ich rodičia a zamestnanci tlačili nadol na fakulte, musia spolupracovať na zvyšovaní povedomia o sebaúcte a výhodách pozitívneho myslenia. V článku napísanom Robertom Reasonerom z Národnej asociácie pre sebaúctu sa píše: “Jednotlivci s defenzívnym alebo nízkym sebavedomím sa zvyčajne zameriavajú na snahu dokázať sa alebo urobiť dojem na druhých. Majú tendenciu využívať druhých na svoj vlastný zisk.” Ak chceme školu bez negatívneho správania, musíme ako rodičia, učitelia a zamestnanci prejavovať optimistický pohľad. To neznamená, že žijeme svoj život v bubline alebo v nereálnom rozpoložení mysle, pokiaľ ide o zranené pocity alebo problémy. Namiesto toho by sme mali prejaviť súcit a rešpekt počúvaním a porozumením. Časom sa študenti naučia, ako byť úctivý a súcitný k svojim spolužiakom a k sebe. Verím, že kľúčom k úspechu nie je len povedať slová, ale skôr ich žiť a urobiť z nich súčasť každodennej rutiny.

Robert Reasoner ďalej hovorí, že sebaúctu „nemožno dosiahnuť iba recitovaním posilňovačov alebo afirmácií a nemožno dať iným autentickú sebaúctu“. Súhlasím, musíme hovoriť ďalej a ukázať našim deťom, čo znamená byť pozitívny. Okrem posilňovačov a afirmácií prejavujte aj sebaláskavé správanie. Časom uvidíme, ako tieto deti napodobňujú rovnaké správanie.

Tu sú nejaké nápady na zvýšenie sebavedomia pre váš domov alebo školu:

1) Choď na reč, choď na reč, choď na reč

2) Vystavte plagáty, ktoré propagujú a potvrdzujú vlastnú hodnotu

3) Nechajte študentov, aby si na svoje lavice nalepili nápisy s ich menami a tromi vecami, ktoré radi robia.

4) K jednej z úloh na písanie im dajte napísať príbeh o tom, čo sa im na sebe páči.

5) Denne ich vítajte s úsmevom a pripomínajte im, akí sú cenní.

6) Hovorte hlasnejšie, keď sa majú dobre, a tichšie, keď sa správajú zle.

7) Do ich pracovného stola alebo krabičky na obed im dajte pozitívnu vec.

8) Povedzte im, že ste na nich hrdí.

9) Denne sa pozeraj do zrkadla a pripomínaj si, aký si skvelý.

10) Rovnako ako Robert Frost „Ustrite si posteľ a rozhodnite sa, že dnes je skvelý deň.